Hur ser maten och dryckerna ut i framtiden?

Kommer maten och dryckerna att se annorlunda ut i framtiden? Och går det att lista ut hur det kommer se ut?

Miljökampen spelar roll?

Att fler och fler länder – inte minst i väst – inspireras av andra länder är ett faktum. Det kommer det dessutom troligtvis att fortsätta att göra. Därför finns det goda anledningar att tro att maten över världen kan se likadan ut, men att den förändras i varje land eftersom man äter som andra gör istället.

Men en av de större anledningarna till hur maten utformas kommer troligtvis ske på grund av miljökampen. 2010-talet blev ett startskott för en stark miljörörelse, den starkaste sedan 1980-talet. Det gör att folk blir mer medvetna om vad man äter och producerar.

Därför kommer maten troligtvis att påverkas. Att äta all typ av kött och fisk hela tiden kan komma att bytas ut i syfte att minska utsläppen. Att svenskar äter fisk som har fiskats och skickats från tusentals mil kan därför minska. Att istället satsa på lokalproducerat mat kan med stor sannolikhet fortsätta att tillämpas, varav det kan göra att fler äter traditionell mat också eller tillagar mat från andra kulturer med inhemska ingredienser.